STAV (AKTIVITA) :
MENŠÍ

NOVÉ PRA(INFORMACE:                      
-jde o projekt kde se dozvídáte "žhavé" novinky z pravěku                              
-informace jsou staré max. 2 měsíce                   
-kdo by věděl nějaké nové informace  prosím ať napíše na e-mail:dinokod@seznam.cz
nebodo zpráv autorovi

Květen 2010

záhadný rod nectocaris zařazen

31. května 2010 v 14:08 | theropoda (Šimon) |  nové pra(informace
    Záhadný taxon Nectocaris, jedna z forem, kterou proslavila slavná kanadská kambrická lokalita Burgess Shale v provincii Britská Kolumbie, je podle aktuální studie primitivním, nemineralizovaným hlavonožcem, což potvrzuje i nález dalšího fosilního materiálu ze jjmenovaného místa. Řada společných znaků s dalšími enigmatickými taxony Petalilium a  Vetustovermis dovoluje soustředit tyto tři formy do kladu Nectocarididae. To posouvá rozsah výskytu hlavonožců o více než 30 milionů let proti proudu geologického času. Tyto primitivní formy postrádaly mineralizovanou schránku, byli hyperbentičtí a nejspíše masožraví. Přitomnost nálevkovitého trychtýře, jakési pohonné jednotky těchto tvorů, naznačuje, že tato adaptace se vyvinula ještě před zmiňovanou mineralizovanou schránkou. Jejich explozívní rozkvět pak nastal v období ordoviku.

média:
Nectocaris
Nectocaris
Vetustovermis

Medusaceratops lokii-další ceratopsid

30. května 2010 v 15:20 | theropoda (Šimon) |  nové pra(informace
   A aby snad nových ceratopsidů za poslední dva dny nebylo málo, oznamuje dr. Michael J. Ryan z Cleveland Museum of Natural History popis dalšího zástupce této linie, pojmenovaného Medusaceratops lokii a objeveného v 78 milionů let (svrchní křída, kampán) starých sedimentech v povodí Milk River v nám notoricky známém státu Montana. Jedná se o zástupce kladu Chasmosaurinae, jehož je také nejstarším zástupcem a jediným z Montany, pocházejícím z období kampánu. Jedná se, podobně jako v případe rovněž dnes anoncovaného koahuilaceratopa z Mexika, o poměrně velké zvíře, dlouhé až přes 6 m, jehož mohutná dvojice rohů se svou téměř metrovou délkou za zmiňovaným mexickým rekordmanem ovšem příliš nezaostává. Nápadný je také klasický velký štítovitý límec s postranními, dolů stočenými výběžky, které mohly za života jedince ve spojení s kolorací kůže působit impozantně . Rovněž popis tohoto dinosaura vyjde v dlouho očekávané knize New Perspectives on Horned Dinosaurs, která vyjde koncem května letošního roku a kterou je již možno objednat. 

   Fosilie byly objeveny v Montaně na soukromé půdě již v polovině 90. let za účasti společnosti Canada Fossils Ltd. V názvu figurují jména hned starověkých božstev - řecko/římské Medusy a starogermánského boha ohně, Lokiho. 

média:
Medusaceratops lokii

Coahuilaceratops magnacuerna

30. května 2010 v 10:17 | theropoda (Šimon) |  nové pra(informace
  Nový přírůstek, a opět z řad zástupců kladu Ceratopsia, hlásí také Mexiko, konkrétně souvrství Cerro del Pueblo ve státu Coahuila (svrchní křída, kampán, asi 72 Ma). Fosilní materiál zahrnuje jak pozůstatky dospělého jedince, tak i mláděte. Nese vědecký název Coahuilaceratops magnacuerna

   Tento ceratopsid dosahoval hmotnosti 4 až 5 tun a nejnápadnější byly gigantické, až 1 m dlouhé nadočnicové rohy, vůbec nejdelší ze všech známých příslušníků této skupiny, které zřejmě plnily především exhibiční funkci, mohly ale jistě sloužit i k mezidruhovým soubojům. Ekosystém, který dnes tvoří především stepi a pouště, byl v období druhohor vlhkým regionem s řadou říčních koryt, kde rostla bujná vegetace. Mělké vnitrozemské moře tehdy rozdělovalo dnešní severormerický kontinent na dvě části - západní Laramidii, v jejímž nejjižnějším cípu se tento ekosystém nalézal, a východní Appalachii. Vzhledem ke své velikosti se zde C. magnacuerna nemusel zřejmě obávat ani velkých predátorů z řad tyrannosauridů. Na lokalitě byly objeveny rovněž pozůstatky hadrosauridů, právě tyrannosauridů a také menších teropodů z linie dromaeosauridů. Podle autorů studie byly v tomto regionu časté prudké bouře, podobné dnešním hurikánům, není však potvrzeno, že by právě tyto byly příčinou smrti nalezených jedinců.

média:
Coahuilaceratops magnacuerna
Coahuilaceratops magnacuerna

Ajkaceratops kozmai-nový ceratopsid

29. května 2010 v 10:13 | theropoda (Šimon) |  nové pra(informace
   Po teropodovi-dromaeosauridovi pneumatoraptorovi se Maďarsko letos prezentuje dalším významým nálezem, a znovu je to již notoricky známá lokalita Iharkút, spadající pod souvrství Csehbánya (svrchní křída, santon), nacházející se na západě země, která již proslula nálezy ornitopodů, nodosauridů nebo právě zmiňovaného teropoda druhu Pneumatoraptor fodori. Nový dinosaur je zástupcem kladů Ceratopsia a Coronosauria a nese vědecký název Ajkaceratops kozmai. Jedná se o taxon blízce příbuzný asijským taxonům Bagaceratops nebo Magnirostris a především jde o definitivní důkaz toho, že tato linie ptakopánvých dinosaurů pronikla i do Evropy, konkrétně i do tohoto regionu, který byl v pozdní křídě součástí západotetyského souostroví (Tethys byl tehdejší mělký a teplý oceán, zaujímající mj. plochu většiny dnešní Evropy), řetězce tektonicky komplexních ostrovů mezi Afrikou a Evropou, a je tak zřejmé, že zde docházelo k faunálnímu rozptylu z Asie, a to právě i prostřednictvím tohoto souostroví. Tato domněnka je potvrzovna i nedávným nálezem možného leptoceratopsida na území Švédska. Nutno podotknout, že podobné souvrství se nacházelo v této době i na našem území a nález zatím jediné prokazatelné dinosauří kosti z našeho území (Fejfar et al. 2005) potvrzuje existenci trpasličích forem dinosaurů (v tomto případě ornitopoda) v těchto ekosystémech.  

média:
rekonstrukce rodu Ajkaceratops kozmai
nález rodu Ajkaceratops kozmai

Odhody pterosourův na základě 3D

24. května 2010 v 16:14 | theropoda (Šimon) |  nové pra(informace
   Čtrnáct taxonů pterosaurů je předmětem této studie, při níž byly využity trojrozměrné digitální modely. Jedná se o druhy Anurognathus ammoni, Dimorphodon macronyx, Eudimorphodon ranzii, Jeholopterus ningchengensis, Preondactylus buffarinii, Rhamphorhynchus muensteri a Sordes pilosus (vše ramforynchoidi),  z pterodaktyloidů pak Anhanguera santanae, Dsungaripterus weii, Pteranodon longiceps, Pterodaustro guinazui, Pterodactylus sp., Quetzalcoatlus northropi a Tupuxuara longicristatus. Spolehlivost použité metody byla rovněž testována na šesti současných druzích ptáků a přinesla velmi solidní výsledky. Individuálně byly odhadovány hmotnosti u všech jednotlivých partií pterosaurů (ocas, trup, krk, hlava, končetiny, patagium) a byly zjištěny významné rozdíly v relativních tělesných proporcích. Alometrické vztahy mezi délkou těla a rozoětím křídel a tělesnou hmotností byly odvozeny pro obě hlavní linie pterosaurů, aby bylo možno konstruovat odhady i pro pterosaury známé z málo kompletního materiálu; i tyto vztahy zdůrazňují rozdíly ve změnách fyletické formy u těchto dvou skupin. Odhadovaná tělesná hmotnost největšího známého pterosaura, druhu Quetzalcoatlus northropi, převyšuje největší předchozí odhady o více než 100% a co je podstatnější, autoři interpretují tento druh jako druhotně nelétavou formu. Rozhodně novátorský závěr, který určitě nezůstane bez reakce. 

média:
Dimorphodon macronyx
Dsungaripterus

Jeyawati rugoculus

24. května 2010 v 13:51 | theropoda (Šimon) |  nové pra(informace
   Pod exoticky znějícím názvem Jeyawati rugoculus se skrývá další nově popsaný hadrosauroid (Ornithopoda, Hadrosauroidea), tentokrát ze souvrství Moreno Hill (střední turon, svrchní křída) z amerického státu Nové Mexiko. Zejména zvláštní morfologie zaočnicové a jařmové kosti na lebce určují autapomorfie tohoto taxonu, který je dle analýzy bazálním hadrosauroidem, pokročilejší formou oproti probaktrosaurovi, eolambii a protohadrovi a primitivnější oproti šuangmiaosaurovi, baktrosaurovi a telmatosaurovi. Vezmou-li se v úvahu ontogenetická data, je MSM P4166 (holotyp) nedospělým, ale možná i dospělým jedincem. Nález tohoto druhu je na západě Severní Ameriky vítanou vzácností, a to vzhledem k nedostatku fosilního materiálu příbuzných taxonů v období od pozdního turonu do raného santonu. 

média:
Jeyawati rugoculus

Azendohsaurus madagaskarensis-nový druh Archosauromorpha

20. května 2010 v 13:33 | theropoda (Šimon) |  nové pra(informace
   Taxon Azendohsaurus, známý dosud z jednoho druhu z území Maroka, rozšířil svou působnosti i o nový druh, A. madagaskarensis, a to včetně relativně kompletního lebečního materiálu, objeveného na území Madagaskaru, které ovšem vesměs vyvracejí jeho klasifikaci coby dinosaura. Nový druh se vyznačuje velmi primitivními znaky jak v oblasti krania, tak i postkrania, což ukazuje na velmi časné vymezení tohoto taxonu v rámci kladu Archosauromorpha. Znaky, které jsou považovány za diagnostické pro klad Sauropodomorpha, se tedy musely objevit coby homoplasie v nejméně jednom kladu archosauromorfů mimo klad Dinosauria. A. madagaskarensis má stavbu zubů podobnou raným sauropodomorfům i ptakopánvým, má však i řadu primitivnějších znaků, připisovaným spíše bazálním archosauromorfům a autoři upozorňují na riziko při klasifikování listovitých zubů z období střední partie pozdního triasu k dinosaurům. Je také zřejmé, že specializace k býložravosti se v tomto kladu vyvinula vícekrát, než se obvykle předpokládá; má s bazálními sauropodomorfy řadu shodných znaků jak na korunkách a hranách zubů, tak i na samotné kosti zubní, řada těchto znaků se pak běžně vyskytuje v širokém spektru archosauromorfů, včetně aetosaurů, silesaurů a ptakopánvých dinosaurů (dolů stočená zubní kost se např. vyskytuje u trilofosaura). Adaptace pro býložravost se snad v rámci archosauromorfů vyvinula šestkrát, možná i osmkrát nezávisle na sobě.  

média:
Azendohsaurus madagaskarensis

Azendohsaurus madagaskarensis

Diabloceratops eatoni- "nový" ceratopsid

18. května 2010 v 17:10 | theropoda (Šimon) |  nové pra(informace
   Diabloceratops eatoni je názvem nového "rohatého"dinosaura, jehož popis bude publikován 28. května při příležitosti dlouho očekávané knihy  New Perspectives on Horned Dinosaurs. Podle Jamese Kirklanda, který objevil jeho lebku roku 2002 v lokalitě Las Chance Canyon (Grand Staircase-Escalante National Monument), jde o velmi primitivního a nejstaršího známého zástupce pokročilých ceratopů. Jeho lebku zdobí hned 24 rohů a její preparace v laboratoři trvala více než 900 hodin. Specifický otvor mezi nosem a očima byl dosud pozorován pouze u fosilií asijských ceratopů. Kirkland vyslovuje domněnku, že primitivnější zástupci ceratopů měli více rohů a tyto postupně evolučními procesy ztráceli. Celý tento dinosaur pak byl zhruba velikosti dnešního nosorožce, vážil zhruba dvě tuny a pláně Severní Ameriky brázdil před 80 miliony let (svrchní křída, stupeň santon).

mádia: (by dinoraul)

Diabloceratops eatoni
Diabloceratops eatoni
Diabloceratops eatoni

Diabloceratops eatoni
Diabloceratops eatoni

Enantiornithiformes 2.)

18. května 2010 v 9:29 | theropoda (Šimon) |  monstra z pravěku
Čeleď: Enantiornithidae
Rod: Avisaurus
druhy: A. archibaldi
         A. gloriae
kdy: období svrchní křídy (asi před 77-65 miliony let)
kde:  severní Amerika
délka:  cca.0,5-6 m
ocas: cca. 15-30 cm

*by wikipedia:
Avisaurus ("ptačí ještěr") byl rod pravěkého ptáka ze skupiny Enantiornithes. Dosud byly popsány dva druhy tohoto rodu, typový A. archibaldi a A. gloriae. Oba jsou však popsány pouze podle framentárního materiálu - kostí spodních končetin, zvaných tarsometatarsus. Tito pravěcí ptáci žili v období svrchní křídy (asi před 77-65 miliony let) na území dnešní Severní Ameriky (především v americké Montaně).

média:
avisaurus archibaldi
Avisaurus gloriae

dinoparky 7-II

17. května 2010 v 14:29 | theropoda (Šimon) |  dinoparky
název parku: DinoArena

zvířata: Stegosaurus ungulatus (pár) Microraptor gui (pár) Altirhinus (pár),Procoptodon (1 samec, 5 samic),Dsungaripterus (pár)
ošetřovatele: 10


zprávy parku:
1) park si vydělal: 15 000
celkem: 82 000
2) Barack Obama vám vjenoval 50 000
3) Stegosauři mají dvojčata
4)Altirhinusové mají čtyřčata

Obchod:

Edmontosaurus
cena:30 000
edmontosaurus
Gigantspinosaurus
cena:25 000
Gigantspinosaurus
ošetřovatel
cena:500
ošetřovatel


jméno parku: Abaciho park

zvířata: Deinocheirus (1 samec a 2 samice), Triceratops Horridus (stádo 15 ks) Dinofelis (pár)
Ošetřovatele:2

zprávy parku:
1) park si vidělal 20 000
celkem peníze: 66 500
2)Barack Obama vám vjenoval 50 000
3) U triceratopsů byla malá ošetřovatelská péče přežilo pouze jedno mládě.
4) Deinocheirusové mají 5 zdravých mláďat

Obchod:

sarcosuchus (5 samic, 1 samec)
cena:40 000
Sarcosuchus

Psitacosaurus (stádo)
cena:50 000
psitacosaurus
ošetřovatel
cena:500
ošetřovatel


*Příští kolo bude poslední poté bude nová část hry.!!

:) haha

15. května 2010 v 12:59 | theropoda (Šimon) |  ostatní...
jj
jentak pro zasmání

fantasy art 1.-

10. května 2010 v 19:37 | theropoda (Šimon)
fantasy art 1.- 
jak už jsem řekl mám tu pro vás nový projekt:

podserie: fantasy art
název autora: Phill Tippett
web:http://www.tippett.com/

ukázky:
1
2

fantasy art 2.-

9. května 2010 v 13:46 | theropoda (Šimon)
podserie: fantasy art
název autora: Miles Teves
web:http://www.milesteves.com/

ukázka:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
a mnohé další....

novinky-skryté talenty

9. května 2010 v 13:28 | theropoda (Šimon) |  ostatní...
Ahoj,
Nejprve bych se vám chtěl omluvit za to že sem skoro nepíšu, je to proto že máme rozbitý monitor a je na opravě a nevím kdy příjde.:(

Druhá správa jr že rozjíždím nový projekt s názvem skryté talenty:
bude to o malířích kteří nejsou moc  známí. Bude to mít dvě pod série: 1. prehistori art
                                                                                                               2. fantasy art

pěknou podívanou přeje theropoda

první díl již dnes

special foto 3...

4. května 2010 v 14:24 | theropoda (Šimon) |  special foto...
3
kdo zistí co je to za sauropoda?